Privacyverklaring

AVG INFORMATIE VERWERKEN PERSOONSGEGEVENS

Beste relatie,

Op deze pagina geven wij u informatie hoe ‘HuisSnelVerkopen.nl’ omgaat met uw persoonlijke gegevens, die wij in het kader van onze werkzaamheden gaan ontvangen.

Onze contactgegevens
U kunt ons telefonische bereiken onder nummer 040 – 2441706. U kunt ons ook mailen op het e-mailadres: info@directavastgoed.nl. Uiteraard hebben wij ook een website waar u verdere informatie over ons kantoor kunt vinden. Deze website vindt u via https://wijkopenwoningen.nl of https://wijkopenwoningen.nl.

Dienstverlening
Onze dienstverlening bestaat uit het bemiddelen bij de koop- en verkoop van onroerend goed. tevens het bemiddelen bij huur- en verhuur van onroerend goed. Naast deze dienstverlening zijn wij actief met de handel in eigen onroerend goed.

Wat wij voor u gaan doen
In deze privacyverklaring kunt u lezen hoe wij als makelaarskantoor omgaan met uw gegevens.

Welke gegevens worden door ons vastgelegd?

U verkoopt of verhuurt uw object
Wanneer u ons als makelaar inschakelt bij de verkoop of verhuur van uw object, dan legt ons makelaarskantoor de volgende gegevens vast:
– uw naam, adres en contactgegevens zoals uw telefoonnummer en e-mailadres;
– de reden van verkoop of verhuur, bijvoorbeeld groter wonen of verandering van werk;
– de datum van aanmelding van het object en de periode dat het object te koop of te huur staat of heeft gestaan;
– de omschrijving en kenmerken van het object zoals de vraagprijs of huurprijs, het bouwjaar;
– de oppervlaktes en indeling, kadastrale gegevens en de WOZ-waarde;
– beeldmateriaal zoals foto’s en video’s van het object;
– de reden van een eventuele intrekking van de bemiddelingsopdracht;
– wanneer het object is verkocht of verhuurd: de transactiegegevens zoals de verkoop- of verhuurprijs en de transactiedatum;
– overige informatie die u aan ons verstrekt.

U verkoopt uw object aan ons HuisSnelVerkopen.nl
Wanneer u ons als vastgoedhandelaar inschakelt bij de verkoop van uw object, dan legt ons makelaarskantoor de volgende gegevens vast:
– uw naam, adres en contactgegevens zoals uw telefoonnummer en e-mailadres;
– de reden van verkoop, bijvoorbeeld groter wonen of verandering van werk, aankoop van een ander object;
– de datum van aanmelding van het object en de periode dat het object te koop staat of heeft gestaan;
– de omschrijving en kenmerken van het object zoals de vraagprijs, het bouwjaar, etc.;
– de oppervlaktes en indeling, kadastrale gegevens en de WOZ-waarde;
– de hypotheek (de schuld aan de bank) die op het pand rust;
– beeldmateriaal zoals foto’s en video’s van het object;
– wanneer het object is verkocht: de transactiegegevens zoals de verkoopprijs en de transactiedatum;
– overige informatie die u aan ons verstrekt.

U bent op zoek naar een andere object
Wanneer u ons als makelaarskantoor inschakelt bij de aankoop of huur van een object of een bezichtiging doet bij een object, dan kan ons makelaarskantoor de volgende gegevens vastleggen:

– uw naam, adres en contactgegevens zoals uw telefoonnummer en e-mailadres;
– het zoekprofiel waarin uw wensen omtrent een object zijn opgenomen;
– gegevens over uw huidige object zoals de koop- of huurprijs;
– de reden van koop of huur, bijvoorbeeld groter wonen of verandering van werk;
– uw leeftijds- en inkomenscategorie en gezinssamenstelling;
– wanneer u een object heeft gekocht of gehuurd: de transactiegegevens zoals de koop- of huurprijs en de transactiedatum;
– overige informatie die u aan ons verstrekt;

U koopt of huurt een object van iemand die gebruik maakt van ons makelaarskantoor.
Wanneer u een object heeft gekocht of gehuurd en de verkoper of verhuurder heeft zich laten bijstaan door ons makelaarskantoor, dan kan ons makelaarskantoor de volgende gegevens vastleggen:

– uw naam, adres en contactgegevens zoals uw telefoonnummer en e-mailadres;
– gegevens over het object die u heeft gekocht of gehuurd zoals het adres, kenmerken van het object;
– de koop- of huurprijs en de transactiedatum;
– de reden van koop of huur;
– uw leeftijds- en inkomenscategorie en gezinssamenstelling;
– Uw inkomensgegevens;
– gegevens over uw oude object zoals de koop- of huurprijs;
– overige informatie die u aan ons verstrekt;

Waar gebruikt ons makelaarskantoor deze gegevens voor?
U verkoopt of verhuurt uw object of u bent op zoek naar een andere object. Ons makelaarskantoor gebruikt uw gegevens om de bemiddelingsopdracht die u ons heeft verleend uit te voeren. Uw gegevens kunnen ook worden gebruikt:

– om uw object bij het publiek onder de aandacht te brengen, bijvoorbeeld op funda, huislijn, Pararius, Jaap.nl of aanverwante website(s),
– op de website van ons makelaarskantoor of in verkoopbrochures;
– om taxaties en andere waardebepalingen uit voeren (uw object wordt alleen als referentiepand gebruikt);
– voor het uitvoeren van analyses en rapportages zodat ons makelaarskantoor de dienstverlening kan verbeteren;
– voor het toezenden van informatie over producten en diensten van ons makelaarskantoor;
als u zich voor het toezenden van informatie wilt afmelden dan kunt u hiervoor contact opnemen met ons.

U bent op zoek naar een andere object
Wanneer u ons makelaarskantoor inschakelt bij de aankoop of huur van een object of een bezichtiging doet bij een object. Uw gegevens kunnen ook worden gebruikt:

– om informatie toe te sturen omtrent andere objecten;
– om het uitvoeren van analyses en rapportages zodat wij onze dienstverlening kunnen verbeteren;
– voor het opstellen van formele documenten; Koopakte, koopovereenkomst, (OTD) Opdracht tot dienstverlening.

U koopt of huurt een object van iemand die gebruik maakt van de dienstverlening van ons makelaarskantoor.
Ons makelaarskantoor gebruikt uw gegevens om contact met u te onderhouden, bijvoorbeeld om u de koopovereenkomst toe te sturen. Uw gegevens kunnen ook worden gebruikt:

– voor adviesdoeleinden, wanneer u daarom heeft verzocht;
– voor het uitvoeren van analyses en rapportages zodat wij onze dienstverlening kunnen verbeteren;
– voor het opstellen van formele documenten; Koopakte, koopovereenkomst, (OTD) Opdracht tot dienstverlening of Taxatierapport.

Beveiliging en bewaartermijn
Ons makelaarskantoor zal ervoor zorgen dat uw gegevens adequaat worden beveiligd zodat uw gegevens worden beschermd tegen ongeautoriseerd gebruik, ongeautoriseerde toegang, wijziging en onrechtmatige vernietiging. Uw gegevens worden bewaard zo lang als noodzakelijk voor de hierboven aangegeven doeleinden of voor zover dit noodzakelijk is voor de naleving van wettelijke verplichtingen en voor het oplossen van eventuele geschillen.

Inzage, correctie en verwijdering
Verzoeken tot inzage, correctie of verwijdering van gegevens te richten aan ons makelaarskantoor onder vermelding van uw naam en adres. Ons makelaarskantoor zal in beginsel binnen vier weken op een verzoek tot inzage of correctie verzoek reageren. In geval van een verzoek tot verwijdering zal ons makelaarskantoor de betreffende persoonsgegevens zo spoedig mogelijk verwijderen, tenzij en voor zover de wet verplicht om de betreffende persoonsgegevens te bewaren of er (andere) dringende redenen zijn die zich tegen verwijdering verzetten.

Vragen?
HuisSnelVerkopen.nl neemt uw privacy erg serieus. Heeft u vragen, aarzel dan niet om contact op te nemen met ons makelaarskantoor.

Heeft u vragen of klachten?
Zoals hierboven aangegeven, proberen wij zo zorgvuldig mogelijk met uw persoonsgegevens om te gaan. Heeft u vragen over de wijze waarop binnen ons kantoor wordt omgegaan met uw persoonsgegevens? Aarzel dan niet en neem hierover contact met ons op. Wij zullen dan ons best doen om deze vragen zo goed mogelijk te beantwoorden. Indien u klachten heeft over de wijze waarop ons kantoor met uw persoonsgegevens is omgegaan, dan spreken wij de wens uit dat u hierover contact opneemt met de directie van ons kantoor. Wij beloven u dat deze klacht onze aandacht krijgt. Mocht u toch van mening blijven, dat wij niet zorgvuldig genoeg met uw persoonsgegevens zijn omgegaan, dan kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens: www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.

 

Met vriendelijke groet,

HuisSnelVerkopen.nl